POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EDUKACYJNEJ Akademia BlueCloud

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EDUKACYJNEJ Akademia BlueCloud

Wprowadzenie

·         Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, czy odwiedzasz naszą stronę internetową.

·         Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.

·         Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników strony internetowej, Uczniów, Nauczycieli, innych osób z którymi możemy się skontaktować. 

·         Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), spółkę odpowiedzialną za Twoje dane osobowe („BlueCloud”) znajdziesz tutaj.

·         Należy wskazać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany. 

·         Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.  

 

1.       Informacje ogólne

1.1.        Operatorem Platformy Akademia BlueCloud (zwanej dalej Platformą), a także administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy jest BlueCloud Sp. z o.o. z siedzibą w 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 45A, NIP: 6751460515, REGON: 122395403 (zwana dalej Udostępniającym). W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

1.1.1.        Listownie na adres BlueCloud Sp. z o.o.

1.1.2.        Z naszym Inspektorem Danych osobowych: Wojciech Kubik, kontakt@akademiabc.pl.

 

2.       W jakim celu zbieramy dane osobowe użytkowników

 

2.1.        Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane w następujących celach: 

2.1.1.        zawarcia i wykonania umowy dotyczącej wykorzystania Platformy (założenia i prowadzenia konta Użytkownika, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta,

2.1.2.        kontaktowania się z Użytkownikami, oferowania dodatkowych usług w ramach Platformy oraz wysyłania wiadomości e-mail (newsletter’a) lub wiadomości sms,

2.1.3.        przeprowadzenia badań statystycznych,

2.1.4.        działania marketingowe.

2.2.        E-mailing i SMS

2.2.1.        Udostępniający zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości drogą mailową wszystkim Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką Prywatności.

2.2.2.        Przez wiadomości wysyłane do zarejestrowanych Użytkowników rozumiane są wszelkiego rodzaju wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, które odnoszą się bezpośrednio do Platformy, jej produktów i oferowanych usług (promocje).

2.2.3.        W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia swoich danych z listy mailingowej poprzez usunięcie swojego konta Klienta z Platformy. Rezygnacji dokonuje się poprzez zgłoszenie prośby o usunięcie konta pisząc z adresu mailowego podanego przy rejestracji na adres: kontakt@akademiabc.pl.

 

3.       W jakim sposób zbieramy dane osobowe użytkowników

 

3.1.        Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

3.1.1.        Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

3.1.2.        Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3.1.3.        Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ovh Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl.

3.2.        Informacje o formularzach

3.2.1.        W celu korzystania z zasobów Platformy wymagane jest założenie konta poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.

3.2.2.        Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

3.2.3.        Podczas rejestracji Uzytkownik zostanie poproszony o podanie wybranych danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość.

3.2.4.        Platforma gromadzi informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.2.5.        Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

3.2.6.        Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Użytkowników zarejestrowany przez Udostępniającego w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.3.        Informacja o plikach cookies

3.3.1.        Platforma wykorzystuje pliki cookies.

3.3.2.        Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu, na którym Użytkownik aktualnie korzysta z Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron i podstron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3.3.        Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkowników oraz uzyskującym do nich dostęp jest Udostępniający.

3.3.4.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3.3.4.1.  Tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury;

3.3.4.2.  Utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.3.5.        W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3.3.6.        Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.3.7.        Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

 

4.         Komu udostępniamy dane osobowe

 

4.1.        Gromadzone przez Platformę dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4.2.        Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi usługodawcy, którzy współpracują z nami na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na naszą rzecz (np. firmy tworzące oprogramowanie, zajmujące się obsługą księgową, kancelarie prawne).

4.3.        Dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć także nasi kontrahenci, którym dane osobowe powierzamy tylko za dobrowolną zgodą osoby, której te dane dotyczą. Dbamy o to, aby przetwarzali oni dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i spełniali standardy w zakresie ich bezpieczeństwa.

4.4.        Udostępniający może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

5.       Dane uczniów – osób niepełnoletnich

 

5.1.        Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

6.       W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

 

6.1.        Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych.

 

7.       Jak długo przechowujemy Twoje dane osobow

 

7.1.        Jeżeli nie mieliśmy z Tobą istotnego kontaktu przez okres pięciu lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym). 

 

8.       Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych

 

8.1.        Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  W odniesieniu do usług Platformy, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).  Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Udostępniającego). Uzasadnionym interesem Udostępniającego jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronie www.zdobywcywiedzy.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

8.2.        Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

8.2.1.        prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

8.2.2.        prawo żądania sprostowania danych,

8.2.3.        prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

8.2.4.        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

8.2.5.        prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

8.3.         Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

8.3.1.        prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.3.2.        prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

8.4.        Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8.5.        W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: Wojciech Kubik, kontakt@akademiabc.pl.

8.6.        W przypadku kiedy uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane w niewłaściwy sposób przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób: • T: (+48) 22 531 03 00 • E: kancelaria@giodo.gov.pl •  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa • F: (+48) 22 531 03 01

 

Last modified: Thursday, 19 March 2020, 3:45 PM